Rainup SupportGreen arrow right
Begrippenlijst

Begrippenlijst

Hemelwater afkoppelen, draineren, capillair irrigeren, het Urban Heat Island-effect, groendaken, blauw-groen daken; vele termen zijn gerelateerd aan (regen)waterbeheer en natuur in de stad. Om je enkele handvaten te bieden hebben wij de meest voorkomende begrippen voor jou in een overzicht gezet.

Draagkracht

De draagkracht van een dak is belangrijk omdat het de capaciteit aangeeft van een dak om het gewicht van alle elementen die erop rusten te dragen. Dit omvat niet alleen de dakbedekking zelf, maar ook eventuele sneeuwbelasting, regenwater, dak installaties (zoals airconditioningssystemen), en eventuele personen die zich op het dak begeven. Als een dak niet voldoende draagkracht heeft, kan het leiden tot structurele schade, lekkages, instortingen of andere gevaarlijke situaties. Het beoordelen van de draagkracht van een dak is een complexe taak en vereist expertise op het gebied van bouwtechniek en architectuur. Het is belangrijk om een professionele ingenieur of architect te raadplegen om de draagkracht van een dak te beoordelen en eventuele aanpassingen te adviseren als dat nodig is. Zeker wanneer u een waterbergend groendak overweegt. Rainup geeft geen advies over de draagkracht van een specifiek dak, omdat dit afhankelijk is van vele factoren, zoals de constructie, materialen en ontwerp van het dak. Het is essentieel om dit over te laten aan gekwalificeerde professionals die ter plaatse een grondige beoordeling kunnen uitvoeren indien gewenst.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Blauw-groen daken

Planten hebben voldoende water nodig. Daarom zijn groendaken doorontwikkeld tot blauwgroen-daken. Door minimaal 60mm regenwater op te slaan in het waterbergende systeem onder de beplanting worden piekbuien opgevangen waar en wanneer het valt. Het regenwater wordt vervolgens via capillaire kolommen op natuurlijke wijze teruggegeven aan de beplanting. Hierdoor ontwikkelen planten zich optimaal, waardoor ze ons kunnen voorzien van gezuiverde lucht, verkoeling en schaduw.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Capillaire irrigatie

Capillaire irrigatie, ook wel capillair bewateren genoemd, is een methode van irrigatie waarbij (regen)water vanuit een waterbergende fundering door capillaire werking omhoog wordt getrokken en beschikbaar wordt gesteld aan de wortels van planten. Bij de Rainup-oplossingen met capillaire irrigatie wordt water opgeslagen in een waterbergende Permavoid fundering waarin speciaal ontwikkelde capillaire kolommen van steenwol zijn geïmplementeerd om het water op natuurlijke wijze uit het reservoir naar de bodem/grond te leiden. Door de capillaire werking stijgt het water, waarna het automatisch wordt opgenomen door de wortels van planten. Dit resulteert in een constante aanvoer van water rechtstreeks naar de wortelzone. Planten worden efficiënt bewaterd en ontwikkelen zich optimaal.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Circulair waterbeheer

Circulair waterbeheer of watermanagement is een benadering die gericht is op het sluiten van de waterkringloop d.m.v. het efficiënt gebruiken van waterbronnen. Het heeft tot doel om duurzaamheid en veerkracht te bevorderen bij het omgaan met water. Denk hierbij aan (regen)water hergebruik en regenwateropvang; het opvangen en benutten van regenwater als waardevolle bron. Regenwater kan o.a. op daken en in tuinen worden verzameld in de Rainup watersystemen en vervolgens worden gebruikt voor plantirrigatie.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Detentie

Detentie verwijst naar het vertragen van de (regen)waterstroom door middel van opslag op een tijdelijke basis. Het heeft betrekking op het vasthouden van water in een systeem, voor dat het (vertraagd) wordt vrijgegeven. Detentie wordt vaak in verband gebracht met retentie; beide termen worden gebruikt in het kader van waterbeheer en wateropslag. Echter, zij verschillen van betekenis.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Draineren

Het infiltreren van regenwater verwijst naar het proces waarbij water in de grond doordringt en in de bodemlagen “zakt” oftewel, infiltreert. Waterinfiltratie vindt plaats wanneer regenwater de grond raakt en in de bodem sijpelt, of wanneer water afkomstig van beken, rivieren of meren de bodem binnendringt. Het infiltreren van regenwater in de bodem is een belangrijk onderdeel van de waterkringloop en draagt bij aan het voeden van grondwaterlagen en het handhaven van de waterbalans in een gebied.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Groendaken

Door middel van een drainagemat met vegetatielaag op een dak wordt regenwater vertraagd afgevoerd. Dit vermindert de piekafvoer en bevordert opname van water door de sedummat.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Hemelwater afkoppelen

Het afkoppelen van hemelwater verwijst naar het scheiden van regenwater dat op daken, terrassen, opritten of andere verharde oppervlakken valt van het afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke activiteiten. In plaats van het hemelwater naar het riool te laten stromen, wordt het afgeleid naar andere waterbeheersystemen. Het doel van het afkoppelen van hemelwater is het verminderen van de belasting van het rioolstelsel en het bevorderen van duurzaam waterbeheer.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Infiltreren

Het infiltreren van regenwater verwijst naar het proces waarbij water in de grond doordringt en in de bodemlagen “zakt” oftewel, infiltreert. Waterinfiltratie vindt plaats wanneer regenwater de grond raakt en in de bodem sijpelt, of wanneer water afkomstig van beken, rivieren of meren de bodem binnendringt. Het infiltreren van regenwater in de bodem is een belangrijk onderdeel van de waterkringloop en draagt bij aan het voeden van grondwaterlagen en het handhaven van de waterbalans in een gebied.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Retentie

De term retentie verwijst naar het bergen/ vasthouden van (regen)water op een bepaalde locatie. Het doel van retentie is meestal om water op te slaan voor toekomstig gebruik, zoals irrigatie. Daarbij kan het helpen bij het verminderen van overstromingsrisico’s door het vasthouden van regenwater in perioden van hevige neerslag. Retentie wordt vaak in verband gebracht met detentie; beide termen worden gebruikt in het kader van waterbeheer en wateropslag. Echter, zij verschillen van betekenis.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Urban Heat Island (UHI)-effect

Het Urban Heat Island (UHI)-effect, verwijst naar het fenomeen waarbij stedelijke gebieden significant warmer zijn dan de omliggende landelijke gebieden. Het UHI-effect ontstaat als gevolg van stedelijke kenmerken. Factoren die hieraan bijdragen zijn onder andere; verstedelijking, beperkte vegetatie/natuur en een verhoogde wateruitstoot.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp

staat jouw vraag er niet tussen?